Διαδικτυακή Ημερίδα: «Παγκόσμια Εκπαίδευση και ενεργός πολιτότητα στην Κύπρο: Υφιστάμενες Πρακτικές και Νέες Προοπτικές» στο πλαίσιο της Εβδομάδας Παγκόσμιας Εκπαίδευσης (GEW 2020), 18/11/2020

Διαδικτυακή Ημερίδα: «Παγκόσμια Εκπαίδευση και ενεργός πολιτότητα στην Κύπρο: Υφιστάμενες Πρακτικές και Νέες Προοπτικές» στο πλαίσιο της Εβδομάδας Παγκόσμιας Εκπαίδευσης (GEW 2020), 18/11/2020

Το  

συνδιοργάνωσαν την Τετάρτη 18/11 την διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο “Παγκόσμια Εκπαίδευση και ενεργός πολιτότητα στην Κύπρο: Υφιστάμενες Πρακτικές και Νέες Προοπτικές” στο πλαίσιο της Εβδομάδας Παγκόσμιας Εκπαίδευσης (GEW 2020).

Στόχος της ημερίδας ήταν η παρουσίαση υφιστάμενων καλών πρακτικών, σε εθνικό επίπεδο, που αφορούν στην παγκόσμια εκπαίδευση και την προώθηση της ενεργούς πολιτότητας και η ανταλλαγή εισηγήσεων για μελλοντικές δράσεις και προοπτικές συνεργασίας με φορείς που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω θέμα.
Στην ημερίδα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι υπηρεσιών Yπουργείων, ημικρατικών οργανισμών και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της Κύπρου. Οι εισηγήσεις και οι ιδέες που αναπτύχθηκαν στις ομάδες εργασίας θα βοηθήσουν για περαιτέρω δράσεις στα θέματα εκπαίδευσης και ενεργού πολιτότητας και προοπτικές για συνεργασία μεταξύ των φορέων σε εθνικό επίπεδο.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Παγκόσμιας Εκπαίδευσης, που συντονίζεται από το Κέντρο Βορρά Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τη στήριξη του προγράμματος Bridge 47. Η ημερίδα υλοποιήθηκε με την συμβολή του Υπουργείου Εξωτερικών Κύπρου μέσα από τη συμμετοχή της συμβούλου του Υπουργού για θέματα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική της Κύπρου, και του  

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Δρ. Γ. Σαββίδης, Προϊστάμενος Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομου Προδρόμου και o κ. Γιάννης Γιαννάκη,