Πρόσκληση για το Φεστιβάλ ΜΚΟ 2022 | Invitation to the NGO Fair 2022

Πρόσκληση για το Φεστιβάλ ΜΚΟ 2022 | Invitation to the NGO Fair 2022

Μετά από 2 χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας, το Φεστιβάλ Νέων “Up To YOU(th)” μας δίνει ξανά ραντεβού στις 24 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Ακρόπολης στη Λευκωσία, σε μια δυναμική διοργάνωση αφιερωμένη στη δημιουργική δύναμη των νέων ανθρώπων.  

Το Φεστιβάλ Νέων “Up To YOU(th)” περιλαμβάνει μουσική, προβολές, ανοικτές συζητήσεις, δρώμενα και φυσικά το NGO Fair που διοργανώνει NGO Support Centre και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου. 

Το NGO Fair επιδιώκει να παρουσιάσει και να προωθήσει τη δουλειά της τοπικής κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεων νεολαίας, δίνοντας τους την ευκαιρία να μοιραστούν με το κοινό πληροφορίες για την αποστολή, το έργο και τις δράσεις τους.  

Το Φεστιβάλ θα ξεκινήσει στις 17:00 και οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα κληθούν να είναι στο χώρο στις 16:30 για να ετοιμάσουν το χώρο τους.  

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχει η οργάνωση σας στο NGO Fair, παρακαλούμε όπως δείτε την πρόσκληση προς οργανισμούς και συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση στο link μέχρι τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022, στις 17:00. Στο NGO Fair έχουν δικαίωμα συμμετοχή μόνο νομικά πρόσωπα. Λόγω του περιορισμένου αριθμού περιπτέρων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για αυτό δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας!  

Σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα περιορισμού της πανδημίας που θα είναι σε ισχύ κατά την περίοδο πραγματοποίησης της διοργάνωσης. 

 

Following 2 years of absence due to the pandemic, the “Up To YOU(th)” Festival is back again on September 24th at the Acropolis Park in Nicosia, based on a dynamic organisation dedicated to the creative power of young people.  

 ‘Up to Youth’ Youth Festival includes music performances, screenings, open discussions, activities and the NGO Fair which is organised by the NGO Support Centre and the Cyprus Youth Council in collaboration with the Youth Board of Cyprus.  

 The NGO Fair aims at presenting and promoting the work of local civil society and youth organisations, and providing the space for them to share information about their mission, work and activities with the general public.   

The Festival will start at 17:00 and participating organisations will be asked to arrive at the venue by 16:30 in order to set up their stands.   

If you are interested in your organisation taking part in the NGO Fair this year, please read through the invitation to NGOs and complete the electronic form available here by 17:00 on Monday 6th of June 2022. Participating organisations at the NGO Fair need to be legally established entities in Cyprus. Due to the limited amount of kiosks for each organisations, interested organisations will be selected on a first come first served basis, so we encourage you to apply in time for participation!  

We note that at the time of the Festival implementation, organisers will follow all relevant protocols for the containment of the pandemic that will be in place.