Πρόσκληση για το Φεστιβάλ ΜΚΟ 2023 | Invitation to the NGO Fair 2023

Πρόσκληση για το Φεστιβάλ ΜΚΟ 2023 | Invitation to the NGO Fair 2023

English text follows

To Φεστιβάλ Νέων “Up To YOU(th)”, αφιερωμένο στη δημιουργική δύναμη των νέων ανθρώπων στην Κύπρο, επιστρέφει το 2023 και μας δίνει ραντεβού στις 23 Σεπτεμβρίου η ώρα 17.00 στο Πάρκο Ακρόπολης στη Λευκωσία.

Το φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, θα περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία από δραστηριότητες που εμπλέκουν τους νέους και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους ως ενεργοί πολίτες στην σύγχρονη κοινωνία, συμβάλλοντας στην προώθηση των ευρωπαϊκών στόχων για τη νεολαία και στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το NGO Support Centre και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου συνδιοργανώνουν το NGO Fair, το οποίο προσκαλεί οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις νεολαίας να παρουσιάσουν και να προωθήσουν το έργο τους στο ευρύτερο κοινό. Στις οργανώσεις που θα συμμετέχουν θα παρέχεται περίπτερο όπου οι εκπρόσωποι τους θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με το κοινό.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχει η οργάνωση σας στο NGO Fair, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής εδώ μέχρι την Τρίτη 6 Ιουνίου.

Στο NGO Fair έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο οργανώσεις που είναι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Λόγω του περιορισμένου αριθμού περιπτέρων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για αυτό δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας!

Κριτήρια συμμετοχής:

Οι οργανώσεις που δηλώνουν ενδιαφέρον να λάβουν μέρος στο Φεστιβάλ ΜΚΟ πρέπει να τηρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

 1. Το όραμα και οι στόχοι τους πρέπει να συνάδουν με το όραμα και τους στόχους του Φεστιβάλ Νέων.
 2. Να είναι πρόθυμοι να προωθήσουν το «Up to Youth» Φεστιβάλ Νέων στις επαφές και στα δίκτυα τους μέσα από τα εξής:
 • Να γνωστοποιήσουν τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ με ανάρτηση στο σχετικό event που θα δημιουργηθεί.
 • Να γνωστοποιήσουν τη συμμετοχή τους στις λίστες επαφών τους (mailing-list).
 • Να προσθέσουν ως φωτογραφία εξωφύλλου (cover photo) στη σελίδα τους στο Facebook την φωτογραφία του Φεστιβάλ (η οποία θα τους σταλεί σε μετέπειτα στάδιο).
 1. Εκπρόσωποί τους πρέπει να είναι παρόντες σε όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ.                           

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το NGO Support Centre: +357 22 875099 / [email protected] ή με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου: +357 22 878316 / [email protected].


The Youth Festival “Up To YOU(th)”, dedicated to the creative force of young people in Cyprus, returns in 2023 and invites you to Acropolis Park in Nicosia on September 23rd at 17.00.

The festival, organized by the Youth Board of Cyprus, will include a great variety of activities to engage the youth and encourage their participation as active citizens in modern society, contributing to the promotion of the European youth goals and to strengthening civil society in Cyprus.  

As part of the festival, the NGO Support Centre and the Cyprus Youth Council co-organise the NGO Fair, inviting local civil society organisations and youth organisations to present and promote their work to the wider public. Participating organisations will be offered a festival stand where their representatives will be able to interact with the public.

If you are interested in your organisation taking part in the NGO Fair this year, please complete the electronic form available here by Tuesday 6th of June 2023.

To participate in the NGO Fair, organisations must be registered non-profit, legal entities. Due to the limited number of festival stands available, interested organisations will be selected to participate on a first come first served basis, so we encourage you to apply as soon as possible!

 Participation criteria:

Organisations that express an interest to participate in the NGO Fair need to comply with the following criteria:

 1. Their vision and objectives must be in line with the vision and objectives of the Youth Festival.
 2. They must promote the ‘Up to Youth’ Festival to their networks and contacts through the following means:
 • Announce their participation in the Festival by making a relevant post in the event which will be created (we will send the event link soon).
 • Share their participation in the Festival with their mailing-list/contacts.
 • Add as cover photo to their Facebook page the photo-poster of the Festival (which will be sent to them).
 1. Their representatives must be available to attend the entire duration of the Festival.

 

For further information please contact the NGO Support Centre at +357 22 875099 / [email protected]  or the Cyprus Youth Council at +357 22 878316 / [email protected] .