Συνέδριο ‘Youth Engaging the State’

Συνέδριο ‘Youth Engaging the State’

Το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Youth Engaging the State» από τις 21-23 Οκτωβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Classic στη Λευκωσία. Ο κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων για θέματα που αφορούν τους δημόσιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως επίσης και η ενεργός συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το συνέδριο απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-30 ετών. Επισυνάπτεται η πρόσκληση συμμετοχής, με περισσότερες πληροφορίες, και η αίτηση συμμετοχής. Θα προσφέρεται διαμονή στους συμμετέχοντες που κατοικούν εκτός επαρχίας Λευκωσίας ή σε ορεινές περιοχές.

 Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2016 στο [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ στο 22875099.