Πρόγραμμα BUILD | Σεμινάριο «Χρηματοδότηση ΜΚΟ από προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»

Πρόγραμμα BUILD | Σεμινάριο «Χρηματοδότηση ΜΚΟ από προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»

Το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (NGO Support Centre) σας προσκαλεί στo σεμινάριο «Χρηματοδότηση ΜΚΟ από προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024, ώρα 09:00 – 11:30 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου, στη Λευκωσία.

Σκοπός του σεμιναρίου: Το σεμινάριο απευθύνεται σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΜΚΟ) που ενδιαφέρονται για την ανεύρεση πόρων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), με στόχο τη χρηματοδότηση προγραμμάτων σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου. Μέσα από εμπειρογνωμοσύνη, θα δοθεί έμφαση σε καλές πρακτικές που είναι χρήσιμο να ακολουθούν οι ΜΚΟ όταν προσεγγίζουν επιχειρήσεις για χρηματοδότηση προγραμμάτων ΕΚΕ, ώστε να λαμβάνουν θετική ανταπόκριση.

Η εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η κ. Έλλη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας (Manager CSR) της Τράπεζας Κύπρου. Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Building a robust and democratic civic space» (BUILD), με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου.

Το πρόγραμμα BUILD έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της ΕΕ, μέσω της στήριξης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα και την Κύπρο και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Στο πλαίσιο του BUILD, οι οργανώσεις που έχουν επιλεγεί για επιχορήγηση, έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων, το οποίο υλοποιείται από το Social Dynamo, το NGO Hub του Ιδρύματος Μποδοσάκη, ενώ επιλεγμένες θεματικές ενότητες προσφέρονται δια ζώσης από το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ στη Λευκωσία.

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε εκπροσώπους/μέλη των επιχορηγούμενων οργανώσεων του προγράμματος BUILD στην Κύπρο. Το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ ενθαρρύνει τη συμμετοχή και άλλων ΜΚΟ με στόχο τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου του προγράμματος BUILD.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για να συμμετάσχετε, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Social Dynamo, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου είναι τα ελληνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected] | 22875099.

Το πρόγραμμα BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ. Συντονιστής του BUILD είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα), σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος).

 

 

 

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση
και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.