Πρόσκληση για το Φεστιβάλ ΜΚΟ 2024 | Invitation to the NGO Fair 2024

Πρόσκληση για το Φεστιβάλ ΜΚΟ 2024 | Invitation to the NGO Fair 2024

English text follows

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνει τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Νέων “Up To YOU(th)” 2024, το οποίο πραγματοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης. Το Φεστιβάλ Νέων “Up To YOU(th)” 2024 θα λάβει χώρα στις 28 Σεπτεμβρίου 2024, η ώρα 17.00, στο Πάρκο Ακρόπολης στη Λευκωσία.

Το φεστιβάλ υπόσχεται ένα ποικίλο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που έχει ως στόχο να αναδείξει τη δημιουργική δύναμη των νέων ατόμων στην Κύπρο αλλά και να προωθήσει τη συμμετοχή τους ως ενεργοί πολίτες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Παράλληλα, το φεστιβάλ στοχεύει στην προώθηση των ευρωπαϊκών στόχων για τη νεολαία και στην ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων, το NGO Support Centre και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου συνδιοργανώνουν το Φεστιβάλ ΜΚΟ (NGO Fair) και καλούν τις τοπικές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και τις οργανώσεις νεολαίας να συμμετέχουν και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να προωθήσουν το έργο τους στο κοινό. Σε κάθε οργάνωση που θα συμμετέχει στο NGO Fair θα παρέχεται περίπτερο.

Για να δηλώσετε τo ενδιαφέρον της οργάνωσής σας να λάβει μέρος  στο NGO Fair, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής εδώ μέχρι την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024.

Στο NGO Fair έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο οργανώσεις που είναι νομικά πρόσωπα (εγγεγραμμένες οργανώσεις/εταιρείες) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Λόγω του περιορισμένου αριθμού περιπτέρων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, γι’ αυτό δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας!

Κριτήρια συμμετοχής:

Οι οργανώσεις που δηλώνουν ενδιαφέρον να λάβουν μέρος στο Φεστιβάλ ΜΚΟ πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

 1. Το όραμα και οι στόχοι τους συνάδουν με το όραμα και τους στόχους του Φεστιβάλ Νέων.
 2. Σε περίπτωση επιλογής, είναι πρόθυμες να διασφαλίσουν την παρουσία εκπροσώπων τους σε όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ ΜΚΟ.
 3. Σε περίπτωση επιλογής, είναι πρόθυμες να προωθήσουν το Φεστιβάλ Νέων «Up to Youth» στις επαφές και στα δίκτυα τους με τους εξής τρόπους:
  • Γνωστοποιώντας τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ με ανάρτηση στο σχετικό event που θα δημιουργηθεί.
  • Γνωστοποιώντας τη συμμετοχή τους στις λίστες επαφών τους (mailing-list).
  • Προσθέτοντας ως φωτογραφία εξωφύλλου (cover photo) στη σελίδα τους στο Facebook την φωτογραφία του Φεστιβάλ (η οποία θα τους σταλεί σε μετέπειτα στάδιο).                           

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το NGO Support Centre: +357 22 875099 / [email protected] ή με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου: +357 22 878316 / [email protected].


The Youth Board of Cyprus announces the organisation of the Youth Festival “Up To YOU(th)” 2024, which is supported by the Foundation for the Management of the European Life long Learning Programmes (IDEP). The Youth Festival “Up To YOU(th)” 2024 will take place on 28 September 2024, at 17.00, at Acropolis Park. in Nicosia. 

The festival promises a varied programme of activities that aims to showcase the creative power of young people in Cyprus and to promote their participation as active citizens in all sectors of society. At the same time, the festival aims to promote the European Youth Goals and to strengthen civil society in Cyprus.

Within the framework of the Youth Festival, the NGO Support Centre and the Cyprus Youth Council co-organise the NGO Fair and invite local civil society and youth organisations to participate and take the opportunity to present and promote their work to the public. Each organization participating in the NGO Fair will be provided with a stall.  

If you are interested in your organisation taking part in the NGO Fair this year, please complete the electronic form available here by Friday, 31st May 2024.

To participate in the NGO Fair, organisations must be registered non-profit, legal entities. Due to the limited number of festival stalls available, interested organisations will be selected to participate on a first come first served basis, so we encourage you to apply as soon as possible!

Participation criteria:

Organisations that express an interest to participate in the NGO Fair must comply with the following criteria:

 1. Their vision and objectives must be in line with the vision and objectives of the Youth Festival.
 2. Their representatives must be available to attend the entire duration of the Festival.
 3. They must promote the ‘Up to Youth’ Festival to their networks and contacts through the following means:
  • Announce their participation in the Festival by making a relevant post in the event which will be created (we will send the event link soon).
  • Share their participation in the Festival with their mailing-list/contacts.
  • Add as cover photo to their Facebook page the photo-poster of the Festival (which will be sent to them).

 

For further information please contact the NGO Support Centre at +357 22 875099 / [email protected]  or the Cyprus Youth Council at +357 22 878316 / [email protected] .